Chúc mừng năm mới

Kết quả hình ảnh cho năm moi 2016

Xuân mới Bính Thân 2016, Cát Biển kính chúc các blogger trên diễn đàn Vnweblogs năm mới vui khỏe, đoàn kết, hạnh phúc và có nhiều sáng tác mới.

 

CB

Essie

I hate leanback! I

I hate leanback! I click off autoplay and it clicks right back on again. I don't want to see the next little video YT has decided it wants me to watch. I'd rather make my own selection to view what I want, when I want. This is just maendnidg.